Digitale CO2- regnskaber – nemt og billigt

DEN RIGTIGE LØSNING

GLOBAL GOALS

- tre skridt til CO2- neutralitet
  1. Overblik.
    Få overblik over CO2- udledninger via et CO2-regnskab til bygninger eller et klimaregnskab for virksomheden. GLOBAL GOALS kan med få klik lave et CO2-regnskab for bygninger e ller klimaregnskab for virksomheder. Vi samarbejder med revisorer og bogfører, som kan hjælpe med at lave klimaregnskab for v irksomheden, og du f inder dem på vores partner s ide.
  1. Klimastrategi.
    Lav en langsigtet klimastrategi. Vi samarbejder med energirådgivere og bæredygtighedskonsulenter, som kan hjælpe med at udarbejde en klimastrategi, o g du finder dem på vores partner side.
  1. Kompensering.
    Kompenser for de udledninger, der ikke kan reduceres. GLOBAL G OALS platformen k an hjælpe med at få styr på kompenseringen via grønne certifikater, CO2- kvoter og CO2- kompensationsprojekter.

GLOBAL GOALS

- CO2- regnskab med få klik
GLOBAL GOALS u darbejder komplette, digitale C O2- regnskaber – hurtigt, enkelt og billigt for virksomhed, ejendomsejer eller privat husstand.
Man tilmelder sig med få k lik.
Systemet henter herefter d agsaktuelle d ata for forbrug af el, vand og varme – og konverterer t il e t CO2- regnskab v ia e n a vanceret Greenhouse Gas Protocol beregningsmodel.
Man kan s e tallene, trække grafer og udskrive data.

GLOBAL GOALS

– alle tal samlet et sted
Energi- og CO2- regnskab
viser el-, varme- og vandforbrug s amt CO2- udledninger f ra en bygning.
Klimaregnskaber
viser virksomhedens CO2- udledninger, og den bygger på Erhvervsstyrelsens CO2-beregner.
Energi- og CO2-porteføljeregnskab
viser el-, varme- og vandforbrug samt CO2 -udledninger fra en portefølje af bygninger.
Energi- og CO2-benchmark
viser, hvordan en bygning eller virksomhed klarer sig i forhold til lignende bygninger og virksomheder, når man måler elektricitet, varme, vand og CO2-udledning.

GLOBAL GOALS

- dit CO2-regnskab med få klik
Ingen anskaffelsesomkostninger
Lave abonnementspriser
Nem oprettelse
Energidata i real-tid
Data diagnostiker

GLOBAL GOALS

- overblik/dashboard

GLOBAL GOALS

- dit CO2-regnskab med få klik
Offentlige og private virksomheder som ejer eller drifter bygninger samt private husstande som ønsker at bidrage til den grønne omstilling
Pris pr. bygning/måned ekskl. moms
Fakturering pr måned:>
299 kr.
Fakturering pr kvartal:
199 kr
Fakturering pr år:
99 kr